YÜRÜ BE İSTANBUL

Gizlilik ve Çerez Politikası ile KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu gizlilik politikası Yürü Be İstanbul’un mobil uygulamasını (“Uygulama”) kullandığınız zaman toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile kişisel verilerinizle ilgili sahip olduğunuz hakları, bu kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine göre açıklamaktadır.

Kişisel Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Spor İstanbul”) sorumludur.

Toplanan Kişisel Veriler

Uygulamayı kullanırken size hizmet verebilmek adına sizden bazı kişisel veriler talep edilmektedir. Toplanan kişisel veriler şunları içerir:

 • Ekran adı, şifre ve kullanıcı kimliği dahil olmak üzere oturum açma ve hesap bilgileri;
 • Cinsiyet, doğum tarihi, yaşadığı şehir dahil olmak üzere kişisel bilgiler;
 • Görüntü, fotoğraf ve videolar;
 • Boy, kilo ve vücut ölçüleri dahil olmak üzere fiziksel özellikler hakkında bilgiler;
 • Kullanıcı tarafından sağlanan veya hali hazırda akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla ile üretilen faaliyet verileri (tarih, süre, mesafe, yer, kalori sayımı, tempo/adım);

 

Uygulama içindeki belirli özellikleri etkinleştirmek adına ek kişisel veriler toplanabilir. Örneğin günlük yürüyüş rotanızı tutmak için telefonunuzun konum verileri, arkadaşlarınız ile etkileşim kurabilmeniz için temas kişileriniz, bir yürüyüş planı oluşturmak için takviminiz veya Uygulamadan bir sosyal ağa içerik göndermeniz için sosyal ağ giriş bilgileriniz.

 

Topladığımız ek kişisel veriler şunları içerir:

 

 • Cihazın ivme ölçerinden hareket verileri;
 • Fotoğraflar, temas kişileri ve takvim bilgileri;
 • Nabız ve (GPS) yer verileri dahil olmak üzere sensör verileri veya giriş bilgileriniz dahil olmak üzere sosyal ağ bilgileri ve Yürü Be İstanbul hakkında herkese açık duyurularınız veya bizimle iletişimleriniz hakkında bilgiler.

 

Toplanılan Kişisel Verileri Yönetmek için Araçlar

Mobil cihazınız birçok durumda, bazı kategorilerdeki kişisel verilerinizi topladığı veya paylaştığı sırada size kontrol olanağı vermek için ilave araçlar sağlar. Siz Uygulamayı kullanırken bazı uygulamalar için tarafımızca size bildirimde bulunulur ya da onay alınır. Örneğin, konumunuzu kullanırken ya da size anlık bildirim göndermek için uygulamalar aracılığıyla ya da cihazınızda mevcut olan standart izinleri kullanarak onay alırız.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde ve Neden Kullanılır?

 • Uygulama Kapsamında Sunulan Hizmeti Sağlamak İçin

Uygulamayı kullandığınız zaman, size hizmet sağlamak adına kişisel verileriniz kullanılır. Örneğin, yürüyüş faaliyetinizi veya fiziksel özelliklerinizi izlemek için Uygulamayı kullanmanız durumunda bu kişisel veriler toplanır ve ve Uygulamada inceleyebilmeniz için saklanır. Yürüyüş faaliyeti verileriniz faaliyetleriniz ile ilgili olarak sizin girdiğiniz verileri ya da faaliyetiniz sırasında cihazınız tarafından toplanan konum verileri ile hareket verileri gibi verileri içerebilir. Bu faaliyet verileri yürünen mesafe ya da yakılan kalori gibi faaliyetiniz ile ilgili başka bilgiler hesaplamak için kullanılabilir ve böylece hesaplanan bilgiler Uygulamanın işlevselliğinin bir parçası olarak size temin edilebilir.

Uygulamadaki belirli özellikleri kullanmak için ek veriler sağlamanız ya da bazı verilerin belirli şekillerde kullanılması için ek onay vermeniz gerekebilir. Örneğin, uygulama içinde arkadaşlarınızla etkileşim kurmak isterseniz temas kişileriniz bilgisini ya da sosyal medyada içerik paylaşmak için, oturum açmak üzere sosyal medya hesap kimlik bilgilerinizi temin etmeniz gerekebilir.

 • Ürünler, Hizmetler, Etkinlikler Hakkında ve Promosyon Amaçlı Olarak Bilgi Paylaşmak İçin

Onayınız alındığı takdirde İBB hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında haberler gönderilir. Onay verdikten sonra istediğiniz zaman vermiş olduğunuz bu onayı tercih dışı bırakabilirsiniz.

Yürü Be İstanbul’un mevcut kullanıcılarından birisi olmanız halinde ve tercih dışı bırakmadığınız sürece yürürlükteki yasa tarafından izin verildiği zaman size benzer hizmetler hakkında pazarlama iletişimleri göndermek için vermiş olduğunuz temas bilgileri kullanılabilir. Diğer durumlarda ise size pazarlama bilgileri göndermek için onayınız istenir.

 

 • Hizmetin Yürütülmesi, Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi İçin

Kişisel verileriniz tarafımızca Uygulamanın yönetilmesi, hizmetin yürütülmesi, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi ve teknik ve hizmet sorunlarının teşhis edilmesi için kullanılır.

 • Tarafımıza ve Üçüncü Kişilere Ait Hakların Korunması İçin

Kişisel verileriniz ayrıca Yürü Be İstanbul’un Kullanım Koşulları ile ilgili sahtekârlık, kötüye kullanma, yasa dışı kullanım ve ihlalleri tespit etmek, engellemek için kullanılabilir.

 • Diğer Amaçlar

Kişisel verilerinizin başka şekillerde kullanılacak olması halinde işbu verilerin toplanması sırasında tarafımızca buna özgü bildirimde bulunularak gerektiği zaman onayınız alınır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Spor İstanbul kişisel verilerinizi aşağıdakiler ile KVKK madde 8 uyarınca paylaşır:

 • Yukarıda belirtilen amaçlar için ve yukarıda belirtilen koşullar uyarınca İBB, İBB iştirakleri (özellikle Uygulama kapsamında toplanan puanların İstanbulkart’ınıza yüklenmesi için Belbim A.Ş.’ye aktarılacaktır) .
 • Sevkiyatları ve teslimatları işlemek, verilerimizi barındırmak, yönetmek ve servis yapmak, e-postaları dağıtmak, araştırma ve analiz yapmak, promosyonları yönetmek ve bazı hizmetleri ve özellikleri idare etmek vb. için Spor İstanbul adına kişisel veri işleyen üçüncü taraf hizmet tedarikçileri. Üçüncü taraf hizmet tedarikçileri ile kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri uygulamalarını gerektiren sözleşmeler tarafımızca yapılır.

 

Aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılır:

 

 • Resmi bir talep, bir mahkeme talimatı veya geçerli yasa uyarınca Uygulamanın yasa dışı kullanımlarını veya Uygulamanın Kullanım Koşullarının ve Politikasının ihlalini önlemek amacıyla,

 

 • Üçüncü taraf taleplerine karşı kendimizi savunmak amacıyla,

 

 • Sahtekârlığın önlenmesine ve/veya soruşturulmasına yardım sağlamak amacıyla,

 

 • Kişisel verileriniz, İBB’nin iş ve/veya varlıklarının tamamını veya bir bölümünü üçüncü kişiye satması veya aktarması durumunda (yeniden yapılanma, şirket bölünmesi, fesih, tasfiye dahil olmak üzere) üçüncü kişiye aktarılabilir.

 

 • Kişisel verileriniz sizin onay verdiğiniz herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Alınan Veri Güvenliği Tedbirleri

Tarafımızca, kişisel verilerinizin güvenliğini korumak için şifreleme ve kimlik doğrulama araçları dahil olmak üzere çok çeşitli teknik ve kurumsal güvenlik önlemler kullanılır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklarınız mevcuttur:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 1. KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 1. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklar mutlak olmayıp kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızın alınmış olması halinde onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Eğer kişisel verilerinizin bir kopyasını istemek veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, info@spor.istanbul adresine mail atmanız gerekmektedir.

Bir Yürü Be İstanbul hesabınız var ise Uygulamanın “profilimi göster veya değiştir” bölümünde tercihlerinizi değiştirerek Yürü Be İstanbul’un pazarlama iletişimlerini almayı tercih dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca mesajda bulunan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya tercih dışı bırakma talimatlarını izleyerek e-posta ya da SMS aboneliklerinizi de tercih dışı bırakabilirsiniz.

Çerezler ve Piksel Etiketleri

Uygulama ile etkileşiminiz sırasında Uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel saklama teknolojileri kullanılmaktadır. Bu kapsamda cihazınızdan otomatik olarak bazı veriler toplanır.

Bu veriler şunları içerir:

 • Cihaz kimlikleri, arama durumu, ağ erişimi, depolama bilgileri ve batarya bilgileri; ve
 • Çerezler, IP adresleri, yönlendiren başlıkları, ağ tarayıcınızı ve versiyonunu tanımlayan veriler ve ağ işaretçileri ve etiketleri.

Uygulamamızı kullandığınız zaman Yürü Be İstanbul cihazınızdan kişisel veri içerebilecek bilgiler toplar. Size ait şu bilgileri içerebilecek olan bu bilgileri toplamak için çerezler ve piksel etiketleri gibi çok çeşitli yöntemler kullanılır: (i) IP adresi; (ii) özgün çerez tanımlayıcı, çerez bilgileri ve cihazınızın bazı özelliklere erişmek için gereken yazılımlara sahip olup olmadığı hakkında bilgi; (iii) özgün cihaz tanımlayıcı ve cihaz türü; (iv) etki alanı, tarayıcı türü ve dil, (v) işletim sistemi ve sistem ayarları; (vi) ülke ve zaman dilimi; (vii) daha önce ziyaret edilmiş web siteleri; (viii) Sitelerimiz ile etkileşiminiz hakkında bilgiler, örneğin tıklama davranışı, satın alınanlar ve belirtilen tercihler ve (ix) erişim zamanları ve gönderen URL’ler.

Uygulamanın Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetleri ile Kullanımı

Uygulama ile diğer dijital ürün ve hizmetler ile etkileşime girmeniz mümkündür.

Yürü Be İstanbul hesabınız ile bir üçüncü taraf cihazına veya hesabına bağlandığınız takdirde gizlilik haklarınız onların kendi politikaları tarafından düzenlenecek ve bu kapsamda İBB’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

İşbu gizlilik politikasının güncellenmesi halinde yapılacak değişiklikler Uygulama içerisinde size duyurulacaktır. Bu gizlilik politikası en son 26.01.2021’de değiştirilmiştir.

Soru, Görüş ve Öneri

Gizlilik politikası ve uygulaması hakkındaki soru, görüş ve önerilerinizi Yürü Be İstanbul Gizlilik Web Formu üzerinden iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 
Mersis No                           : 0481003944000014
İnternet Adresi                    : www.spor.istanbul             
Telefon Numarası               : 0212 453 30 00
E-Posta Adresi                   : info@spor.istanbul
Adres                                  : Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No:111 Fatih/İstanbul